נתחיל בוידוי: קוראים לי הילה ואני לומדת סדרתית.
אני שרופה על ללמוד עולמות חדשים ולהעמיק בעולמות מוכרים.

וכשאני פוגשת אנשים שקיבלו מתנות (כשרון, חכמה, הקשבה, אמפטיה, ידי זהב, מיומנות, איכות) שאותה הם חוקרים ומפתחים ונעשים בה מומחים, אני גם מרותקת מסקרנות ועניין, וגם ממש מתלהבת לעזור להם להבין את הדבר הנפלא הזה שהם קיבלו. כל כך להבין אותו, עד כדי שהם יכולים להעביר אותו לאחרים בכל מיני מידות ודרכים.

בקיצור, אני עוזרת להכין תכניות למידה, שירותים, מוצרים פיזיים, ומוצרי הדרכה שמבוססים על עולמות הידע והמיומנות שלכם.

 

אני יוצאת מנקודת הנחה, שכל אדם לומד אחרת. אחד משינון, אחת מזיכרון צילומי, אחד מחבר ידע לקצב פנימי, ואחת לתנועה ומיקום במרחב. אחד אוהב המשגות והגדרות, ואחת טובה בשפות. אחד צריך מדויק ומפורט ואחת אוהבת מעורבב ובערך.

אני אוהבת את הגיוון והשונות בדרכי ושיטות הלמידה. אני גם מכירה דרך החוויה ודרך התאוריה את רובן.

המיפוי הפנימי שעשיתי לדרכי הלמידה השונות, מאפשר לי להבין בקלות שפות פנימיות של אנשים עם עולם פנימי עשיר, ולעזור לתרגם את העולם הפנימי הזה, כך שיהיה נגיש לכל מיני סוגי אנשים מכל מיני שיטות למידה וקליטה.

מבחינתי יש פה תיקון למערכת החינוך, תיקון עולם. לתת הכרה לכך שאנחנו לא שבלונות, ולא כולנו לומדים אותו הדבר ובאותה שיטה. מסתובבים בינינו ילדים פנימיים שסוחבים עדיין את הסיפור של התלמיד שלא יודע ללמוד, ואני מסתובבת עם כאב ורצון להנגיש להם בחזרה את עולם הלמידה, כי בעיני אין אדם שלא יכול ללמוד! רק צריך לאבחן את האינטליגנציה הדומיננטית שלו ולהזין אותה בחומרים המתאימים.

אז אם אתם רוצים ללמוד טוב יותר (בעיקר את עצמכם) ורוצים ללמד יותר טוב, אנחנו יכולים לעשות את זה יחד.