• כי אני רואה לעומק מצבים ואנשים בהיבטים הגלויים והנסתרים, ואוהבת לגלות את מה שאני רואה, למי שמבקש.
  • כי מעניין אותי איך דברים עובדים בעולם הזה, ואני מסתכלת עליו בגישה סקרנית, לומדת, חוקרת, ואז אני אוהבת ללמד את מה שלמדתי, אחרי שסידרתי את החומר בצורה קלה לתפיסה.
  • כי כמעט כל פעולה, מחשבה או התייחסות שלי, אפילו לחפץ, מלווים בכוונה רוחנית, פירוש רגשי או מטאפורי.
  • כי החיים מעניינים אותי ומתגלים בפניי בכמה רבדים בו זמנית, מהרמה הארצית ביותר, של פעולות, חפצים, התרחשויות, דרך תשומת לב לרגשות ותחושות, ועד לחיבור תודעתי רוחני, שמבין את הדברים מלמעלה, מהיבט נשמתי שרואה, עד כמה שניתן ברגע נתון – את התמונה השלמה.
  • כי לנוע בין רוח לחומר וחזרה, לתרגם ולחבר את שני העולמות האלה אחד לשני – עושה לי את זה.