בתהליך האישי, המתקיים פנים מול פנים, או בשיחת וידאו, אני עוזרת בהגשמה ובריפוי.

מה הכוונה במילה ריפוי?

לאתר מקום חסר, או כואב, או מקום שנפגע (פיזית, נפשית, אנרגטית, רוחנית), ולעזור למלא אותו, או לפתח עמידות לחוסר.

והגשמה?

לקחת רעיון, חלום, בקשת לב, משימה, ולהוריד אותה לקרקע. כמו גשם טוב. ליצור לה צורה ומקום בעולם הזה.

בין אם מדובר בהגשמה או ריפוי, הדרכים ליצור את המצב הרצוי הן אינסופיות, ולכן אני בעצם משתמשת ונעזרת בכלים שונים לאנשים שונים. 

כמובן ששיחה היא חלק מהתהליך: אבחון, בירור ויצירת בהירות לפרטים, אך לא רק.

לאחד מתאים לצלול לעולם הנפש ולהביא סדר, לאחר מתאים להיות ביצירה ודרכה לקבל תובנות וחכמה להמשך הדרך.

לאחת מתאים לעבוד עם מטאפורות ודימויים, ולאחרת מתאים לקבל משימות ברורות.

אני בכוונה מלאה להתחבר לאדם שמבקש את עזרתי והלימוד שלי, ומתוך עולמו שלו ליצור את התנועות הדרושות לו לעבר הרצון העמוק שלו.

בשילוב כלים מעולמות הפסיכותרפיה, שמאניזם, שיווק, ניהול, גוף-נפש, תנועה, יצירה, טכנולוגיה וחינוך, מול כל אדם נוצר תמהיל ייחודי של מה ואיך עושים.

והכל מתחיל בשיחת טלפון/ווטסאפ ראשונה שבהם מרגישים אם יש התאמה. משם כבר ממריאים.

מוזמנים ליצור קשר בטלפון: 052-8042727.

באהבה,

הילה.